Sashiko Thin Cotton Balls for Hitome-zashi & Kugiri-zashi (Stitching-Weaving).